top of page

Oplever du depression, angstsymptomer, stress eller lavt selvværd? Har du svært ved at sætte grænser eller sige fra? Har du mistet en, du holdt af, og har svært ved at genfinde meningen med tilværelsen? Har du oplevet traumatiske hændelser eller er du i krise?

Alle mennesker oplever i perioder at støde på følelsesmæssige problemer, som kan være svære at håndtere alene. Så kan det hjælpe at tale med en psykolog.

Livskriser opleves forskelligt for forskellige mennesker, og de kan indebære problematiske tanke- og handlemønstre, som kan give sig udslag i forskellige former for psykiske problemer, f.eks. angst, depression, fysiske symptomer og mange andre vanskeligheder.

Psykoterapi er en fælles betegnelse for mange forskellige former for terapi, hvis formål er at skabe indsigt i egne følelser, tanker og handlemåder med henblik på at kunne erkende dem og forandre dem.

         Velkommen         

Psykolog Pernille Bøcher

Cand.psych.aut

Jeg har lang og bred erfaring med at arbejde med en bred vifte af problemstillinger, bl.a. indenfor alle de 11 henvisningsårsager, som sygesikringen giver tilskud til, samt mange andre områder. Det kan dreje sig om:

  • Eksistentielle problemer

  • Stress, udbrændthed og mobning

  • Traumatiske hændelser

  • Sorg- og krisetilstande

  • Angst; herunder fobier

  • Depression

  • Problemer med lavt selvværd

  • Familieproblematikker og vanskeligheder med relationer generelt.

  • Neurologiske psykologiske problemstillinger som ADHD og autisme

4x5perniillebøcher11501.jpg
bottom of page