top of page

Behandling og terapi:

Jeg tilbyder terapi ud fra forskellige retninger og finder det vigtigt, at terapien tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Jeg tilstræber således en integrativ tilgang, hvor jeg henter inspiration fra forskellige psykoterapeutiske retninger, herunder:

  • Tilstandsspecifik Psykoterapi er en fænomenologisk/eksistentialistisk terapiform, der tager udgangspunkt i menneskers aktuelle følelsesmæssige tilstand. Med henblik på en nærmere forståelse heraf kan det være nødvendigt at undersøge tidligere oplevelser.

 

  • Psykodynamisk terapi er en terapiform, der sætter fokus på menneskers følelser i relationer.

 

  • EMDR står for ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing” og er en metode, der er anerkendt til behandling af traumer; og efterhånden også til en lang række andre psykiske problemer.  EMDR-terapi tager udgangspunkt i hjernens måde at bearbejde information og lagring af traumatiske oplevelser, og den omfatter en kombination af samtale og bilateral stimulation.

 

  • Kognitiv terapi, herunder forskellige ”bølger” og retninger indenfor området, heriblandt Compassion-fokuseret terapi, som træner evnen til at udvikle compassion/medfølelse såvel over for sig selv som overfor andre, ACT, som står for "Acceptance and Commitment Therapy" hvor fokus er på at lære at forholde sig med accept og mindfulness til symptomer, således at de træder i baggrunden. Samt metakognitiv terapi, som er en terapeutisk metode, der har fokus på at arbejde med metakognitive antagelser og at flytte fokus væk fra symptomerne.

 

  • Mindfulness er en metode, som har fokus på at træne opmærksomheden og at give slip på forstyrrende tanker og følelser.

 

  • EFT – Emotional Freedom Techniques - er en metode, hvor man stimulerer punkter på kroppen, og derved bearbejder traumer, angst m.v.

Jeg arbejder ofte ud fra en eklektisk tilgang, hvilket betyder at jeg tilretter min indsats og indfaldsvinkel med brug og integration af teknikker fra forskellige retninger.

Terapien kan være af kortere eller længere varighed alt efter ønsker og behov.

Jeg tilbyder såvel individuel terapi som parterapi og i mit terapeutisk arbejde arbejder jeg med børn, unge og voksne.

Mit udgangspunkt er, at menneskers psyke er formet af såvel biologi som af det liv, vi har levet. Det vil sige vores sociale forhold, livsomstændigheder, tidligere og aktuelle livssituation og af vores neurobiologi. Sidstnævnte er oftest påvirket af såvel livsomstændigheder som biologi.

Behandlinger

bottom of page