top of page

Supervision

Supervision er en proces hvor du sætter udvikling i system og kigger på dig selv ovenfra

Billede af Sapan Patel

Supervision

Jeg yder supervision individuelt eller i grupper til forskellige faggrupper, der arbejder indenfor f.eks. socialpsykiatrien, social-og sundhedssektoren, skole- og institutionsområdet, behandlingsinstitutioner m.v.

Jeg giver endvidere supervision til psykologer på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse indenfor psykoterapi.

Supervisionen kan gives i kortere eller længere forløb alt efter ønske og karakteren af de problemfelter, der ønskes supervision på.

bottom of page