top of page

Priser og afbud

Samtaler med lægehenvisning

Ved lægehenvisning er varigheden af en samtale 45 minutter.

Ved lægehenvisning yder regionen tilskud. De aktuelle takster for egenbetalingen p.t. (september 2023) udgør kr. 449,18 for første samtale og kr. 374,54 for efterfølgende samtaler. Beløbet reguleres 1. oktober og 1. april.

For 18-25-årige henvist med angst eller depression har jeg først nye tider efter nytår, da min kvote for denne gruppe aktuelt er  opbrugt. 

Samtaler uden lægehenvisning

For personer, der ikke kan få tilskud fra sygesikringen, er varigheden af en samtale 50 minutter.

1.015,00 kr. pr. samtale

Parsamtaler

Ved parsamtaler er varigheden 90 minutter.

1.800,00 kr. pr. samtale

Individuel supervision

 

1.200,00 kr. pr. time

Supervision for to personer

1.700,00 kr. pr. time

Supervision for grupper

Vedrørende konsulentarbejde, undervisning, kurser og supervision af grupper med 3 eller flere personer:

Kontakt mig, så vi kan drøfte opgavens art og omfang. Herefter udarbejder jeg et tilbud.

Aftalt tilbud

Coaching

Varigheden af en samtale er 50 minutter.

1050,00 kr. pr. samtale

Unge under 18

Såfremt klienten er under 18 år, bedes begge forældre inden første samtale samtykke til behandlingen ved at sende en bekræftende mail til undertegnede.

Priser

Tilskud

Danmark:

Medlemmer af “Danmark” kan med sygesikringshenvisning få refunderet kr. 200,00 pr. samtale, og som selvbetalere uden sygesikringshenvisning kan man i visse tilfælde få refunderet kr. 300,- pr. samtale.

Afbud

Eventuelt afbud skal meldes hurtigst muligt og senest dagen før kl. 16.00 for at undgå betaling for tidsaftalen. Ellers betales der et afbudshonorar, der for sygesikringshenviste udgør kr. 374,54 (første gang dog kr. 449,18). For klienter uden sygesikringshenvisning faktureres udeblivelse og for sent afbud som én samtaletime, og tiden tæller med i en evt. bevilling.

 

bottom of page